Främmande accent

Engelska brukar vara det säkraste sättet att kommunicera med folk som talar andra språk än svenska. Accenten kan dock medföra att engelska inte alltid  låter som engelska. Genomförde en intervju med en fransk affärsman och kände mig stundtals som ett fån. En kommentar om hans accent vore en förolämpning. Att fråga på nytt allt för många gångar skulle få honom att ifrågasätta min kompetens. Jag tror att jag hittade en gyllene medelväg.