Töväder i februari – så lägligt!

Som vinterfantast och utövande av olika sorters skidåkning vet jag inget rysligare än klimatförändringens prövningar i form av absurda töväder mitt i vintern. Men just den här dagen, när jag skulle göra ett reportage i Östersund, var det mitt i prick. För hur får man intressanta bilder på en nykonstruerad dagvattenanläggning när allt bara är snötäckt och vitt? Som på beställning forsade i dag lortigt smältvatten både längs gatorna och in i anläggningen. Klick!