Var är ni, alla lärare?

Jag trodde att det skulle vara massor av lärare på plats när Glocal Film Festival gjorde ett turnéstopp i Östersund. Inbjudan hade gått ut brett, till hela länet faktiskt, till kommunalanställd personal och skolor.  Två av besökarna i den lilla biosalongen var lärare. Det gjorde mig lite nedslagen. Skolan har en oerhört viktig roll i miljöfostran av de unga.

Den ambulerande filmfestivalen är helt dedikerad till de globala hållbarhetsmålen. Och de som inte var där missade definitivt någonting. Efter brutalt drabbande film om Parisavtalets tillkomst fick vi möta forskaren Kajsa Kramming, f-d. gymnasielärare, som  forskar om hur människor, framför allt ungdomar, förhåller sig till klimatkrisen. Den som inte gick ut från lokalen med fokus på att ta nästa steg för ett klimatvänligare liv måste ha sovit sig igenom föreläsningen.

Tack, Kajsa!