Inblick i en renskötares liv

Idag hade jag fotograf Cecilia Kreuzberger med mig i bilen. Efter elva mil, varav de fem sista på gropig och moddig grusväg, var vi till sist framme i Glen, en sameby vid foten av fjället. Jag intervjuade en ung man, Hilje, som just beslutat att  viga sitt liv åt renskötseln.  Vi lärde oss mycket! Vi träffade också den vita tamrenen Daemies som traskade efter Hilje som en hund och ibland till och med hälsade på inne i stugan.

Hilje matar renarna i hägnet.