Kort julhelg

Medan vanliga löntagare kunde njuta av en ovanligt lång julhelg, fick jag två dagars semester. Deadlines är deadlines. Som frilansare ska man dock skatta sig lycklig att man har jobb, så jag väljer att inte gnälla. Det var ändå klent skidföre.